Homílie z celého SlovenskaOznamy

Odkazy na iné
homiletické stránky


Sväté Písmo

Nie ste prihlásený

Kód:

         

Prístupový kód sa nachádza v oznamoch.
e-mail


Počet prístupov: 624977


"Veď ak hlásam evanjelium, nemám sa čím chváliť; to je moja povinnosť a beda mi, keby som evanjelium nehlásal." (1Kor 9,16)

Ste dobrým kazateľom a chcete pomôcť iným pri ohlasovaní Krista? Chcete kázať ako sv. Bernard z Clairvoux, ktorý keď išiel do niektorého mesta alebo dediny, tak manželky a matky schovávali svojich mužov a synov, lebo sa báli, že aj ich jeho slová oslovia a stanú sa z nich rehoľníci? Chcete načerpať myšlienky a námety do svojich homílií od iných kazateľov?

Potom sa pridajte k nám a pošlite nám svoje nedeľné, sviatočné, sobášne a pohrebné homílie na e-mailovú adresu:

Svoje homílie nám môžete posielať aj poštou, a to vtedy, ak ich máte napísané na písacom stroji alebo rukou paličkovým písmom. Posielajte ich na adresu:

Rím. kat. farský úrad
Brezovička 68
082 74 Brezovica nad Torysou

K homílii napíšte jej názov, svoje meno a adresu (zverejnené bude iba meno a názov homílie). Svoje homílie alebo homílie iných kňazov nájdete na tejto stránke. Koľko bude homílií na tejto stránke, to závisí aj od Vás.
Vyhradzujeme si právo na úpravu homílií.

"Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte!"
( Mt 10, 8)


Za stránku zodpovedá Mgr. Miroslav Martoňák